Coachen is het begeleiden van iemand in het aanpakken van een door hem/haar zelf gestelde vraag, doel of ambitie. Ik leer je jezelf te sturen en te reflecteren op het effect van gedrag en handelen. Coachen richt zich op het ‘leren leren’ en het ‘leren doen’. De interactie tussen jou en mij is van grote invloed op een succesvol coachingstraject. Een geweldige omschrijving van coachen, maar hoe doe ik dat in de praktijk?

Contact maken staat centraal in mijn aanpak. Door open te staan en echt te luisteren kan ik helpen om problemen te verhelderen en inzicht te geven in wat er speelt. Doordat ik veel ervaring heb met verschillende doelgroepen en technieken kan ik de juiste aanpak kiezen om je verder te helpen. Ik geef de voorkeur aan een korte, doelbewuste begeleiding.

Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar. Werken met deze doelgroep is voor mij een passie. Ik luister graag naar wat hen bezighoudt, waar ze in vastlopen, om zo samen te kijken waarom zij zich zo voelen en gedragen en waar dit vandaan komt. Coaching is praktisch en positief. Uitgangspunt bij de begeleiding is dat diegene zich (weer) bewust wordt van de kwaliteiten en talenten die het heeft. Vanuit deze bewustwording bedenkt de persoon vaak zélf de oplossing voor zijn probleem.

Mijn ervaring is dat de meeste kinderen/jongeren graag geholpen willen worden. Ze zijn gemotiveerd en staan open om aan hun problemen te werken. Het is goed om een periode naast het kind en het gezin mee te lopen om het daarna weer los te kunnen laten, wetende dat er zoveel groei is dat men zonder hulp weer verder kan.

Hoe kan ik helpen als het vastloopt

Kinderen worden puur geboren. Ze zijn onbevangen, positief, leergierig en treden vol vertrouwen het leven tegemoet. Als ouders doen we ons best om ons kind zo goed mogelijk op te voeden door het geven van liefde, warmte en aandacht. Helaas is opvoeden niet zo simpel. Elk kind heeft zijn eigen karakter en invloeden vanuit de omgeving spelen een grote rol op hoe een kind zich ontwikkelt. Elk kind gaat op zijn eigen manier om met gebeurtenissen. De leeftijd en fase van ontwikkeling speelt hierin een belangrijke rol.

Problemen die zich tijdens de opvoeding voordoen kunnen we meestal zelf oplossen. Opvoeden is vallen en opstaan en al doende leren we wat de beste aanpak is. Maar soms loop je vast. Het voelt als een vicieuze cirkel waaruit je niet lijkt te kunnen ontsnappen. In die gevallen kan ik je weer op weg helpen. Als coach verplaats ik me in het kind om zo vanuit het kind de problemen te kunnen begrijpen. Ik geef inzicht en help ontdekken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Hieronder een aantal voorbeelden van situaties of problemen waarbij coaching gewenst kan zijn:

[one_half]

 • angsten
 • scheidingsproblemen
 • adoptieproblemen
 • pesten / gepest worden
 • agressief / boos gedrag
 • verdrietig zijn/in verdriet blijven hangen
 • vereenzaming
 • terugtrekking
 • psychiatrische problemen zoals autisme, borderline, schizofrenie, AHHD, OCD, etc.

[/one_half][one_half_last]

 • communicatie ouder/kind is verstoord
 • spanningen in het gezin, niemand voelt zich meer veilig
 • school- of werk gerelateerde problemen
 • rouwverwerking

[/one_half_last]

Ruim 20 jaar heb ik in de jeugdhulpverlening gewerkt met kinderen die voor psychosociale- of psychiatrische problemen behandeld werden. Hierdoor heb ik ruime ervaring opgedaan en kan ik goed inschatten of ik zelf hulp kan bieden of dat het gaat om een hulpvraag die meer past bij een andere hulpverlener. Ik zal je dan doorverwijzen.

Andere diensten

Naast coaching en begeleiding aan kinderen kan ik ook ondersteuning geven bij:

 • Aanvragen van een beschikking bij de gemeente, zowel voor kind als volwassene (WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • Het voorbereiden van een te voeren gesprek bij de gemeente over de aanvraag
 • Het inventariseren en kiezen van de juiste hulpverleningsinstantie

Deze ondersteuning kan zowel bij kinderen als bij volwassenen gegeven worden.

Bij een acute probleemsituatie is het mogelijk om voor een korte periode bij ons gezin te logeren. Dit is alleen mogelijk voor kinderen t/m 12 jaar. Beschikbaarheid en kosten altijd in overleg.