Ik bied regulier/specialistische ambulante begeleiding aan gezinnen, kinderen, jongeren en volwassenen. Na meer dan 20 jaar in de hulpverlening ( o.a. laatste 15 jaar bij de RIBW Gooi en Vechtstreek) ga ik aan de slag met mijn eigen aanpak. Ik bied mensen hulp om uit een ingewikkelde probleemsituatie uit te komen. Ik help ze om inzicht te krijgen in de problematiek en handvatten geven om zelfstandig weer verder te kunnen.

Mijn aanpak bestaat uit drie stappen:

  1. Ik begin met de probleemsituatie in kaart te brengen en het probleem te analyseren.
  2. Ik maak samen een plan van aanpak.
  3. Vervolgens gaan we hiermee aan de slag en zullen we regelmatig evalueren totdat wij de doelen bereiken en de begeleiding kunnen afsluiten.

Doelgroepen

Ik richt me op de volgende doelgroepen:

  • Gezinnen, kinderen, jongeren en volwassene met psychosociale en psychiatrische problemen.
  • Echtscheidingsproblemen
  • Multi probleem gezinnen
  • Huiselijk geweld
  • Kindermishandeling
  • Lichte LVG problematiek
  • Onveilige situatie van jonge kinderen/jongeren

KvK inschrijving: 69608245
AGB Code: 98102660
SKJ Registratie: Jeugd- en gezinsprofessional SKJ
KIWA Keurmerk Registratie nummer: 19527